Distoni

DİSTONİ

Distoni, adalelerde istemsiz kasılmalarla kendini gösteren bir hareket bozukluğu hastalığıdır. Hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen hastalık daha çok çocuklarda ve gençlerde görülür.
Parkinson hastalığı ve Esansiyel Tremor’dan sonra en çok görülen hareket bozukluğu hastalığı olan Distoni, toplumda çok fazla bilinmez. Vücutta değişik bölgelerde kas kasılmaları ile kendini gösterir. Kaslarda meydana gelen bu kasılmalar, bedensel duruş bozukluğuna, bükülmelere neden olur. Distonik kasılmalar bedenin farklı bölgelerini etkileyebilir. Yüzde, ses tellerinde, boyunda, kollarda ya da bacaklarda görülebilir. Kasılmanın şiddeti hastadan hastaya değişir. Bu nedenle bazı hastalar yardımla yaşamak durumunda kalabilir.

NEDENLERİ

Distoni’nin sebepleri 2’ye ayrılır.

  • Primer Distoniler

Daha çok gençlerde görülür. Sebebi bilinmez. Stres Distoni’ye neden olmaz. Stres sadece distonisi olan hastaların şikayetlerini artırır.

  • Sekonder Distoniler

Daha çok doğum sırasında oksijensiz kalmaya bağlı olarak  Serabral Palsi gelişen çocuklarda  oluşan Distoni’lerdir.

Travmalar, enfeksiyonlar ve damarsal bozukluklar’da Sekonder Distoniye sebep olabilirler.

TANI VE TEDAVİ

Hastalığın kesin tanısı klinik muayene ve MR çekimiyle nöroloji uzmanı tarafından konur. Ancak Primer Distoni’lerde hastanın MR bulguları genellikle normaldir.
Distoni hastalarında adale kasılmalarını azaltmak için öncelikle ilaç tedavisi uygulanır. İlaç tedavisi dışında botoks uygulamaları da hastalığın tedavisinde kullanılan yöntemlerden biridir. Botoks, sinir uçlarından salgılanan maddelerin adalelerde etki yapma özelliğini bloke eder. Böylelikle kasılmaların azalmasına katkı sağlar. Ancak etkisi birkaç ayla sınırlıdır. Bu sebeple tekrarı gerekir.
İlaç, botoks ve fizik tedavi ile fayda sağlanamayan hastalara cerrahi müdahale gerekir. Bu noktada cerrahi tedavi için de geç kalınmaması büyük önem taşır. Geç kalınması halinde cerrahi müdahaleler de fayda sağlamaz. Zamanında müdahale edilen hastalarda cerrahi işlemler oldukça başarılı sonuçlar verir.

TEDAVİ METOTLARI

Diğer hareket bozukluğu hastalıklarında olduğu gibi Distoni’de de beyin pili kullanılır. Hastanın beyin bölgelerine özel elektrotlar yerleştirilir. Elektrotların bir ucu da köprücük kemiğinin altındaki bir pile bağlanarak oraya elektrik verilir ve istemsiz kasılmalar engellenir. Ameliyat sonrasında belirli muayene aralıklarıyla pilin ayarlamaları yapılır. 2-3 aylık bir süreç sonunda hasta normal hayatına döner.
Distonik hastaların tedavisinde uygulanan bir diğer yöntem de iğne ile yakmadır. Beyinde kasılmalara sebep olan merkeze bir iğne ile girilerek yakma işlemi gerçekleştirilir.

©️ 1999 – 2022 – www.beyinpiliameliyati.com Her Hakkı Saklıdır.